Het groot Dictee

In de vroege middag van donderdag 15 oktober vindt er een felle scholierenstrijd plaats tussen leerlingen van Schaersvoorde en leerlingen van het Gerrit Komrij College. Het zijn spellingskwesties die onderwerp van discussie zijn. Het Komrijdictee, samengesteld door Bernhard Harfsterkamp uit het werk van Komrij, wordt deze middag voorgelezen door Wethouder Wim Aalderink. Leerlingen van het Gerrit Komrij College winnen de groepsprijs. Mirjam Osinga van Schaersvoorde uit Aalten heeft een foutloos dictee geschreven en is de beste speller van deze middag.