Komrijfestival

De in Winterswijk geboren en opgegroeide dichter Gerrit Komrij (1944 -2012 ) heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig literair fenomeen. Hij kreeg algemene erkenning door het verkrijgen van de P.C. Hooftprijs in 1993, de verlening van het eredoctoraat van de universiteit van Leiden in 2000 en de benoeming tot Dichter des Vaderlands 2000 -2004.

Stichting Komrij Winterswijk stelt zich ten doel het literaire erfgoed van de dichter Gerrit Komrij levend te houden in een zo breed mogelijke kring. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren dan wel bevorderen van evenementen, waaronder de jaarlijkse Komrijweek, lezingen en tentoonstellingen.

De bijdrage van Gerrit Komrij (1944-2012) aan de Nederlandstalige literatuur verdient het om in ere te worden gehouden. De omvang en de veelzijdigheid van die bijdrage worden het best geïllustreerd door de vele functies die Gerrit Komrij in het Nederlandse taalgebied heeft vervuld. Zo was hij dichter, romancier, columnist, criticus, essayist, toneelauteur, librettist, bloemlezer, vertaler, boekenliefhebber, erudiet, humorist, taalvirtuoos, eigenzinnig denker, levenskunstenaar en onvermoeibare pleitbezorger van de poëzie. Hij is bij velen bekend als de samensteller van de driedelige bloemlezing van de Nederlandse poëzie die inmiddels een veertiende druk kreeg.

Naast het promoten van eigen werk heeft Gerrit Komrij zich altijd ingezet om het werk van collega dichters/schrijvers onder de aandacht te brengen van de Nederlandse lezers. Die collegialiteit staat in sterk contrast met de beeldvorming over Gerrit Komrij die bij menigeen aanwezig is, veroorzaakt door de soms wrange en vileine commentaren van zijn hand. Die tegenstrijdigheid is naast zijn veelzijdigheid kenmerkend voor Gerrit Komrij en dient zeker aan de orde te komen bij het levend houden van zijn literaire erfgoed. Die tegenstrijdigheid was voor Gerrit Komrij deel van het spel. Het toneelspel dat hij met verve speelde als een meester van de maskerade.

Gerrit Komrij heeft bruggen gelegd naar andere kunstuitingen zoals de beeldende kunst, muziek, film en televisie. Veel van de publicaties van Komrij hebben jaren na verschijnen nog niets aan actualiteit ingeboet, maar zijn zeker ook tijdens de Komrijweek te spiegelen aan opvattingen van huidige literatoren.

In 2012 heeft in Winterswijk een brede scholengemeenschap van LWOO t/m Gymnasium de naam Gerrit Komrij College gekregen. Het goed lopende college draagt zijn naam met ere en docenten en leerlingen vervullen een actieve rol in het levend houden van het literaire erfgoed van Gerrit Komrij. Gerrit Komrij was al tijdens zijn schooltijd actief op literair gebied. Hij vormt daardoor een stimulerend voorbeeld voor de hedendaagse scholier.