Kunst van Komrij

Gerrit Komrij ontwikkelde zich in zijn leven tot een veelzijdig literair fenomeen. De omvang en de veelzijdigheid van die bijdrage wordt het best geïllustreerd door de vele functies die Komrij in het Nederlandse taalgebied heeft vervuld. Zo was hij dichter, romancier, columnist, criticus, essayist, toneelauteur, librettist, bloemlezer, vertaler, boekenliefhebber, erudiet, humorist, taalvirtuoos, eigenzinnig denker, levenskunstenaar en onvermoeibaar pleitbezorger van de poëzie.

Komrij heeft bruggen geslagen tussen literatuur en de beeldende kunst. Zo selecteerde hij in 1996 een honderdtal figuratieve schilderijen uit de kelders van het Stedelijk Museum Amsterdam en organiseerde de tentoonstelling “Kijken is Bekeken worden”. Daarnaast publiceerde hij zijn beschouwingen over beeldende kunst in Maatstaf, NRC Handelsblad en in catalogi van verschillende tentoonstellingen.

Museum Villa Mondriaan en de organisatie van de Gerrit Komrij week hebben de wens opnieuw een brug te slaan tussen beeldende kunst en literatuur. Ditmaal in Winterswijk; de geboorteplaats van Gerrit Komrij. In de Winterswijkse Villa waar Piet Mondriaan opgroeide en leerde tekenen en schilderen wordt werk van kunstenaars tentoongesteld waar Komrij belangstelling en interesse in had. Deze kunstenaars zijn tijdgenoten van Piet Mondriaan. Denk dan aan Jan Sluijters, Charley Toorop, Jan Toorop, Carel Willink en Kees Verwey.

In de tentoonstelling Kunst van Komrij wordt de focus gelegd op het figuratieve werk waarbinnen portretten, dubbelportretten en zelfportretten een hoofdrol spelen. Komrij had een fascinatie voor het afbeelden van de mens, zowel in woord als beeld. Hij zag het kunstwerk als de geest van de kunstenaar, waarbij de kunstenaar de spiegel is van de mens. Naar zijn idee kwam dit het best tot uiting in portretten.

Net zo belangrijk als de schilderkunst vinden wij de literatuur. Een tiental dichters en schrijvers zijn uitgenodigd om bij een van de kunstwerken binnen de tentoonstelling Kunst van Komrij een kort verhaal of gedicht bij/over te schrijven. De bijdrage wordt meegenomen in de audiotour en de publicatie van de tentoonstelling. Vooralsnog hebben de volgende auteurs ingestemd: Daniel Hugo, Antjie Krog, Anton Korteweg, Maarten Inghels, Gwy Mandelinck, Arjen Duinker, Jan Mulder, Joke van Leeuwen, Piet Gerbrandy, Rob Schouten.

De tentoonstelling wordt geopend op 9 september aanstaande en loopt tot en met februari 2017.