KOMRIJWEEK

Sinds kort is er binnen de gemeente Winterswijk een werkgroep actief die het culturele erfgoed van Gerrit Komrij blijvend wil verbinden met zijn geboortedorp. In de werkgroep participeert onder andere het Gerrit Komrij College en de gemeente Winterswijk.

Komrij was zeer zeker Winterswijker, voelde zich ook na jaren nog verbonden met zijn geboorteplaats. Hij was een Winterswijker die kansen zag en greep, de wereld in is getrokken, keuzes heeft gemaakt en daar ook consequenties aan heeft verbonden.

De werkgroep wil nog in 2015 een aanzet geven voor een structureel project dat aandacht geeft aan de schrijver Komrij. Winterswijk moet zich verbonden blijven voelen met een van haar grote meesters. Wat was zijn rol voor de Nederlandse literatuur, wat verbond hem met Winterswijk en welke zeggingskracht heeft hij nog voor de huidige jeugd? Vragen die aan de orde moeten komen binnen een breed project, dat jaarlijks een herhaling moet krijgen en voor jong en oud een sleutel moet aanreiken om de kracht van de taal te ontdekken. Tijdens de Komrijweek van 12 tot en met 16 oktober zal op vele manieren aandacht worden geschonken aan het fenomeen Komrij.