Werkgroep

Sinds kort is er binnen de gemeente Winterswijk een werkgroep actief die het culturele erfgoed van Gerrit Komrij blijvend wil verbinden met zijn geboortedorp. In de werkgroep participeert onder andere het Gerrit Komrij College, de gemeente Winterswijk en de Stichting Komrij winterswijk.

Komrij was zeer zeker Winterswijker, voelde zich ook na jaren nog verbonden met zijn geboorteplaats. Hij was een Winterswijker die kansen zag en greep, de wereld in is getrokken, keuzes heeft gemaakt en daar ook consequenties aan heeft verbonden.

De werkgroep heeft in 2015 een aanzet geven voor een structureel project dat aandacht geeft aan de schrijver Komrij. Winterswijk moet zich verbonden blijven voelen met een van haar grote meesters. Wat was zijn rol voor de Nederlandse literatuur, wat verbond hem met Winterswijk en welke zeggingskracht heeft hij nog voor de huidige jeugd? Vragen die aan de orde komen binnen een breed project, dat jaarlijks een herhaling krijgt en voor jong en oud een sleutel moet aanreiken om de kracht van de taal te ontdekken. Tijdens de Komrijweek in oktober 2015 is op vele manieren aandacht geschonken aan het fenomeen Komrij. In oktober 2016 vindt de tweede editie van de Komrijweek plaats.

In de werkgoep hebben zitting:
Thijs van Beem, burgemeester van Winterswijk
Ed de Graaf, Stichting Komrij Winterswijk, Gerrit Komrij College
Gerard Venhuis, Stichting Komrij Winterswijk
Wim van Gelder, Stichting Komrij Winterswijk
Wim Scholtz, Museumfabriek
Bernhard Harfsterkamp, journalist
Veronie Kramer, boekhandelaar
Rob Ansink, ambtenaar cultuur gemeente winterswijk
Imke te Selle, 100% Winterswijk