Komrij ontmoet Spinvis 2015

In het voorjaar van 2015 werd de Komrijdag gehouden met medewerking van de singersongwriter Spinvis. Voorafgaand aan deze Komrijdag hebben een groep leerlingen een aantal workshops in het schrijven van gedichten en songteksten gevolgd. Deze teksten werden samen met Spinvis voorgedragen en gebundeld in de uitgave ’een tros poëzie’.